Written by 5:06 pm Rozwój i szkolenia

Higienistka stomatologiczna – ile zarabia higienistka? Jakie ma zarobki?

Higienistka stomatologiczna - ile zarabia higienistka? Jakie ma zarobki?

Higienistka stomatologiczna to zawód poszukiwany, choć nie zawsze doceniany. Osoby wykonujące ten zawód muszą nie tylko legitymować się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, ale także posiadać szereg cech osobowościowych, które pożądane są i bardzo przydatne w gabinecie stomatologicznym, którego odwiedzanie dla wielu pacjentów jest wyzwaniem. Znalezienie doświadczonej i kompetentnej higienistki stomatologicznej to nie lada wyzwanie. Sprawdźmy, czy jakie są warunki pracy oraz wysokość wynagrodzenia asystentek stomatologicznych.

Na czym polega praca higienistki stomatologicznej?

Higienistka albo asystentka stomatologiczna mają za zadanie wspomagać pracę lekarza, usprawniać ją poprzez tworzenie optymalnych warunków do przyjmowania pacjentów. To właśnie z nią pacjent ma pierwszy kontakt, zanim zasiądzie na fotelu dentystycznym. Postawa i zachowanie higienistki mogą więc w znacznym stopniu determinować warunki przyjęcia pacjenta w gabinecie i mieć wpływ na atmosferę, ale także na jakość wykonywanej usługi.

Do podstawowych zadań higienistki stomatologicznej zalicza się:

 1. Prowadzenie dokumentacji pacjentów; dbałość o przechowywanie dokumentów i ich archiwizowanie;
 2. Przygotowanie pacjentów do wizyty i do zabiegów; udzielanie wszelkiego wsparcia pacjentom podczas wykonywanych zabiegów;
 3. Asystowanie lekarzowi w trakcie przeprowadzanych zabiegów;
 4. Dbałość o porządek w gabinecie oraz utrzymanie należytej czystość zgodnie z zaleceniami i obowiązującymi normami higienicznymi;
 5. Przygotowanie sprzętu oraz preparatów i leków stosowanych w gabinecie;
 6. Utrzymanie w czystości sprzętu stomatologicznego; bieżące odkażanie unitu, dezynfekcja narzędzi;
 7. Wykonywanie prób szczelności autoklawów lub innych urządzeń używanych do sterylizacji;
 8. Bieżąca kontrola stanu zapasów leków i materiałów; składanie zamówień uzupełniających ich stan.

Kto może zostać higienistką stomatologiczną?

Higienistka stomatologiczna to zawód regulowany, co w praktyce oznacza zdobycie odpowiednich kwalifikacji przed podjęciem pracy na danym stanowisku. Nie jest w związku z tym możliwe zatrudnienie osoby bez wymaganego przygotowania i umożliwienie jej zdobycia wykształcenia w trakcie wykonywania pracy. Zadania, jakie wykonują higienistki stomatologiczne są zbyt poważne, aby wykonywanie ich powierzać osobom bez przygotowania merytorycznego i praktycznego.

Wart także zwrócić uwagę na nieuprawnione zastępowanie pojęcia higienistka stomatologiczna pojęciem asystentki stomatologicznej. Przez wiele osób zawód higienistki stomatologicznej bywa mylony z zawodem asystentki stomatologicznej. Różnice między profesjami są jednak dość znaczne, co daje się już zauważyć na etapie przygotowania do zawodu.

Aby zostać asystentką, wystarczy ukończyć dwusemestralną szkołę policealną. Od higienistek stomatologicznych wymaga się posiadania dyplomu ukończenia czterosemestralnego studium policealnego.

Higienistka stomatologiczna, a cechy osobowościowe

Higienistka stomatologiczna - ile zarabia higienistka?

Obok uprawnień zawodowych potwierdzonych dyplomami higienistka stomatologiczna powinna być wyposażona w szereg cech osobowościowych przydatnych w tym zawodzie. Przede wszystkim od higienistek wymaga się komunikatywności. Dla wielu pacjentów wizyta w gabinecie stomatologa jest ogromnym stresem.

Sprawna komunikacja higienistki z pacjentem oraz z lekarzem znacznie usprawnia i przyspiesza wizytę w gabinecie. Jedną z zalet sprawnej komunikacji jest umiejętność przekazywania informacji i poleceń w sposób prosty, zrozumiały, przystępny. Trzeba pamiętać o tym, że zestresowany pacjent może mieć zaburzony odbiór komunikatów płynących z zewnątrz.

Klarowny przekaz, wyraźnie formułowane komunikaty i oczekiwania, uspokajający ton głosu sprzyjają wyciszeniu, obniżeniu poziomu lęku, poprawieniu komfortu pacjenta. Do zawodu powinny trafiać osoby empatyczne, otwarte, życzliwe, komunikatywne i cierpliwe.

Zarobki higienistki stomatologicznej

Wysokość zarobków higienistek zatrudnionych w gabinetach stomatologicznych zależy od statusu gabinetu oraz jego położenia. Gabinety w wielkich aglomeracjach miejskich płacą zdecydowanie lepiej, niż gabinety dentystów w małych miastach.

Mówiąc o statusie gabinetu mamy na myśli zarówno wielkość, zakres świadczonych usług, jak i źródło finansowania. Jeśli gabinet finansowany jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia można spodziewać się niewygórowanych zarobków personelu pomocniczego. W przypadku wielkich renomowanych prywatnych klinik stomatologicznych świadczących szerokie spektrum usług tu higienistki mogą liczyć na znacznie wyższe uposażenia.

Według dorocznych raportów zarobki wyglądają tak:

 • Rok 2020 – 2680 PLN brutto;
 • Rok 2021 – 3220 PLN brutto;
 • Rok 2022 – 3580 PLN brutto.

W roku 2022 około 50 % higienistek ma uposażenie od 3200 do 4250 złotych brutto. 25 % zatrudnionych w tym zawodzie zarabia poniżej 3200 złotych, a pozostałe 25 % to elita zawodu z zarobkami powyżej 4250 PLN.

Dane z roku 2022 pochodzą z pierwszego kwartału. Galopująca inflacja ma na pewno wpływ na zmianę uposażenia, choć z całą pewnością zjawisko to nie dotyczy wszystkich zatrudnionych.

Oprócz wynagrodzenia pieniężnego higienistki stomatologiczne mogą liczyć na benefity pozapłacowe. Najczęściej są to gratyfikacje w postaci:

 • Dostępu do prywatnej służby zdrowia;
 • Ubezpieczeń na życie;
 • Darmowych biletów do teatru, kina, na koncertu i inne wydarzenia organizowane w instytucjach kultury;
 • Bezpłatnego dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego.

Ponadto niektórzy pracodawcy oferują w formie benefitów darmowy lub ulgowy dostęp do usług stomatologicznych świadczonych w danym miejscu. Około 10 % osób zatrudnionych na tym stanowisku ma także możliwość zatrudnienia w elastycznym czasie pracy.

W Polsce zawód higienistki stomatologicznej zdominowany jest przez kobiety. Mężczyźni w tej roli stanowią jedynie 4 % ogółu zatrudnionych.

(Visited 124 times, 1 visits today)
Close