Written by 4:48 pm Materiały i technologie

Do czego służy endometr?

Do czego służy endometr

Leczenie kanałowe zębów należy do najtrudniejszych procedur stomatologicznych, a ryzyko powikłań i niepowodzeń jest dość znaczne. Dla ułatwienia pracy stomatologa oraz w celu eliminacji ryzyka powikłań stosuje się nowoczesne zaawansowane technologicznie urządzenie o nazwie endometr. Podczas krótkotrwałego i całkowicie bezpiecznego dla pacjenta badania stomatolog może sprawdzić długość kanału.

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe nazywane jest inaczej leczeniem endodontycznym.

Nazwa endodoncja pochodzi z języka greckiego. Jest to zlepek słów: endo – wewnątrz i odont – ząb, czyli endodoncja zajmuje się wewnętrznym leczeniem zęba. Dokładnie rzecz nazywając przedmiotem endodoncji jest leczenie zęba, w którym nieleczona próchnica wywołała stan zapalny miazgi zębowej.

Miazga zębowa to miękka, ukrwiona i unerwiona tkanka znajdująca się wewnątrz zęba pod warstwą szkliwa i twardej zębiny. Zapaleniu miazgi towarzyszy silny ból przebarwienie zęba, bolesność tkanek otaczających ząb. Ból może być ostry lub tępy, często nasilający się przy nagryzaniu lub dotyku. U pacjenta występuje także nadwrażliwość na napoje i pokarmy gorące lub zimne.

Podejmujący leczenie endodontyczne lekarz stomatolog musi opracować kanał i dokładnie oczyścić go z zainfekowanej miazgi. Po dokładnym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu kanał wypełnia się. Taki zabieg chroni zęby przed ekstrakcją. Mimo braku miazgi mogą one służyć pacjentowi przez długie lata. Niepodjęcie leczenia kanałowego oznacza konieczność usunięcia zęba.

Problemy z leczeniem kanałowym

Wśród pacjentów krążą opowieści o trudnych przypadkach leczenia kanałowego. Bardzo często pojawia się w nich motyw bólu, który pojawia się podczas oczyszczania kanału z miazgi. Trepanowanie żywej miazgi bez znieczulenia rzeczywiście jest zabiegiem bardzo bolesnym, ale współcześnie leczenie kanałowe przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.

Pacjent może odczuwać lekki ból po czasie działania znieczulania oraz zwiększoną wrażliwość kilka dni po wypełnieniu kanału. Pomocą mogą być dostępne bez recepty środki przeciwbólowe.

Problemy pojawiają się wówczas, gdy lekarz źle oczyści kanał. Wypełnienie kanału, w którym pozostała zakażona miazga nie zahamuje rozwoju zakażenia. Pacjent będzie odczuwał coraz silniejszy ból. Ból nie będzie ustępować w nocy nawet po przyjęciu silnych środków przeciwbólowych. Pojawić się może opuchlizna tkanek miękkich okalających ząb, często widoczna na zewnątrz oraz podwyższona temperatura. Jednym ratunkiem jest ponowne otwarcie zęba i oczyszczenie jego wnętrza. Czasem bywa jednak za późno i ząb trzeba usunąć.

Skąd biorą się problemy z oczyszczaniem kanałów?

Kanały z miazgą są wąskie, często pozakręcane, o różnej długości. Wprawdzie trepanując ząb specjalnym urządzeniem stomatolog upewnia się, że dotarł do dna i całkowicie oczyścił kanał, to nie znając dokładnie budowy i długości kanału może źle ocenić własne działania. W celu minimalizacji ryzyka niedokładnego oczyszczenia kanałów używa się endometrów elektronicznych.

Powikłania w leczeniu kanałowym najczęściej występują na skutek:

  1. Nieusunięcia z kanału całości miazgi zębowej.
  2. Perforacji (przebicia) wierzchołka korzenia.
  3. Użycia nadmiaru materiału wypełniającego (przepchnięcia materiału poza kanał).

Każdy z wymienionych błędów prowadzi do zakażenia okołowierzchołkowych tkanek, następstwem czego jest ponowne leczenie kanałowe. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zęby leczone endodontycznie są z reguły w złym stanie kolejne próby wypełnienia mogą skończyć się niepowodzeniem.

Jak działa endometr?

Endometr to urządzenie elektroniczne zbudowane z dwóch elektrod (czynnej i biernej),  wyświetlacza i sygnalizatora.

Do kanału zębowego wprowadzana jest elektroda czynna. Robi się to za pomocą pilnika endodontycznego.  Jednocześnie do wargi pacjenta podłącza się elektrodę bierną (elektroda ma formę klipsa).  Gdy dentysta doprowadzi elektrodę czynną do przewężenia wewnątrz kanału, urządzenie zasygnalizuje dotarcie do właściwego miejsca sygnałami świetlnym i dźwiękowym, a na ekranie wyświetlacza pojawi się wynik w postaci skali, na podstawie której dentysta jest w stanie określić głębokość kanału.

Wysokiej klasy endometry pozwalają na obserwację przesuwającego się podczas pracy urządzenia oraz wyświetlają obraz dna kanału. Mając pełen ogląd sytuacji lekarz może rozpocząć procedurę wypełniania kanału.

Diagnozę endometrem można wielokrotnie powtarzać. Jest ona szybka, dokładna, bezbólowa.

Zalety endometru

Użycie endometru pozwala na właściwą ocenę sytuacji i postawienie diagnozy. Określenie rozmiarów kanału ma kapitalne znaczenie dla powodzenia leczenia kanałowego. Użycie endometrów  pozwala eliminować błędy ludzkie, dzięki czemu leczenie kanałowe jest coraz bardziej skuteczne.

Endometry są urządzeniami całkowicie bezpiecznymi dla pacjentów. Podczas badania pacjenci nie odczuwają bólu, nie są narażeni na porażenie prądem lub działanie szkodliwego promieniowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych badań aparaturą rentgenowską nawet wielokrotne użycie endometru wciągu jednej wizyty nie zaszkodzi pacjentowi. Użycie endometru jest tanie, a za badania obrazkowe trzeba płacić.

Diagnozę przy użyciu endometru przeprowadza się bez konieczności podawania znieczulenia, co jest dodatkowym obciążeniem dla pacjenta. Ma to duże znaczenie dla osób uczulonych na środki znieczulające oraz dla kobiet w ciąży.

(Visited 85 times, 1 visits today)
Close